Anna Konkel–Zając

Certyfikowany doradca edukacyjno-zawodowy, coach, master metody Reiss Motivation Profile®, trener. Ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Aktualnie w trakcie kształcenia w zawodzie psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt (akredytacja European Association for Gestalt Therapy) Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i SWPS-u w Warszawie. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej wspierając w rozwoju osobistym i poszukiwaniu siebie na drodze edukacyjno-zawodowej. Specjalistka ds. doradztwa zawodowego – wspiera organizacje, zespoły i klientów indywidualnych w procesach rozwojowych, ocenie potencjału i zasobów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje w obszarze kompetencji miękkich, doradztwa zawodowego i coachingu kariery. Prywatnie mama dwójki dzieci (w tym nastolatki), żona. Gdy nie myśli, nie analizuje, nie czyta, nie uśmiecha się i nie spędza czasu z rodziną,  to zapewne śpi. 

Posiadane certyfikaty: 

 1. Uniwersytet Jagielloński, wydział filozoficzny.
 2. Job coaching- doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, SWPS  w Warszawie.
 3. Program Pomocy Psychologicznej Szkolenie z zakresu umiejętności pomocy psychologicznej  organizowane przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt. 
 4. Certyfikat Reiss School Motivation Profile i Reiss Motivation Profile. Posiada uprawnienia do samodzielnego stosowania metodyki. Reiss School Motivation Profile, to narzędzie psychometryczne służy do zdiagnozowania motywacji wewnętrznej i jako wsparcie w indywidualnym projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej w zgodzie z naturalnym potencjałem i potrzebami. 
 5. Kurs doskonalący – podstawowy Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach.
 6. Kurs dokształcający – trener biznesu. Organizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego. 
 7. Certyfikat: Coaching oparty na empatii. Empathy based Business & Life Coaching. Rozwój  kompetencji coacha w zgodzie ze standardami kompetencyjnymi i etycznymi International Coach Federation (ICF) oraz Izby Coachingu (IC).

Aneta Nowakowska 

Certyfikowany doradca zawodowy i coach mocnych stron z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dotyczącej odkrywania talentów, przekształcania je w mocne strony i projektowania ścieżek edukacyjno-zawodowych. Obecnie pracuje jako specjalista ds. doradztwa zawodowego – wspierając organizacje, zespoły oraz klientów indywidualnych w rozwoju i wykorzystaniu osobistego potencjału. Prowadzi szkolenia, konsultacje oraz warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego i coachingu talentów.

Certyfikacje zawodowe:

 1. Strengths Community, Certyfikat Coacha Mocnych Stron
 2. Collegium Civitas, dyplom „Life Coaching”
 3. Power of Coaching ACSTH
 4. Szkoła Główna Handlowa, dyplom „Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami

Anna Borowska

Dyplomowana doradczyni zawodowa, psycholożka, Coach Mocnych Stron. Od wielu lat pracuje z młodzieżą oraz dorosłymi w obszarze coachingu kariery i projektowania ścieżek edukacyjno-zawodowych, korzystając ze Szwajcarskiej Metody Odkrywania Kompetencji CH-Q, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalizuje się w diagnozie talentów oraz budowaniu mocnych stron w oparciu o test Clifton StrengthsFinder (Gallup). Pracuje jako specjalistka ds. doradztwa zawodowego – wspiera organizacje, zespoły i klientów indywidualnych w procesach rozwojowych, związanych z uwalnianiem i realizowaniem potencjału osobistego. Prowadzi warsztaty, szkolenia, konsultacje indywidualne w obszarze doradztwa zawodowego, coachingu talentów i kompetencji miękkich. Prywatnie wielbicielka podróży i technik relaksacyjnych.

Certyfikacje zawodowe:

 1. Collegium Civitas „Life Coaching”
 2. Doradztwo Zawodowe i Personalne dla Nauczycieli
 3. Strengths Community, Certyfikat Coacha Mocnych Stron
 4. CH-Q self-management of competences, Career Designing
 5. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 6. Racjonalna Terapia Zachowania