DORADZTWO I COACHING EDUKACYJNO-ZAWODOWY DLA MŁODZIEŻY I STUDENTÓW

Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy, to jedna z najbardziej efektywnych metod wspierania osób w dokonywaniu pozytywnych zmian w życiu zawodowym i edukacyjnym.

Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy dla młodzieży, studentów i absolwentów, to udzielanie profesjonalnego wsparcia podczas procesu doskonalenia kompetencji w obszarze edukacyjnym i zawodowym. Jest pomocny nastolatkom i młodym ludziom w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej.

Jeśli jesteś gotowy dokonać zmian w swoim życiu edukacyjno-zawodowym, to współpraca z nami może pomóc Tobie w wyborze szkoły, klasy, studiów, pracy. Otrzymasz od nas profesjonalne wsparcie w:


Sesja doradztwa i coachingu edukacyjno-zawodowego, to głównie rozmowa. W czasie tej rozmowy wykorzystywane są techniki i narzędzia pracy doradczej i coachingowej takie jak wizualizacja, metafora, skalowanie, kwestionariusze, testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych, zadania rozwojowe tzw. prace domowe i inne- których celem jest wsparcie Ciebie w efektywnej realizacji celów.

W doradztwie i coachingu edukacyjno-zawodowym przede wszystkim Ty jesteś ekspertem i posiadasz niezbędna wiedzę i umiejętności by rozwiązać problem czy osiągnąć cel. Każdy z nas jest ekspertem dla samego siebie. Każdy z nas posiada wewnętrzną mądrość, która pomaga mu odnaleźć właściwe rozwiązanie lub dokonać zmiany.

Naszym zadaniem jest inspirować, motywować i pomagać w dojściu do najlepszego rozwiązania. Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy, to osiąganie upragnionych efektów poprzez zaplanowanie odpowiedniej dla siebie strategii działania. Głównie jest to praca nad przekonaniami, motywacją, potrzebami, wartościami i strategią działania.

Dzięki temu możesz nauczyć się lepiej wykorzystywać swój potencjał. Poznasz swoje predyspozycje zawodowe, mocne strony, talenty oraz dowiedziesz się jak pokonywać lub omijać osobiste bariery i ograniczenia.

Więcej informacji na temat jak pracujemy i co proponujemy  znajdziesz tu:

Dla ósmoklasisty

Dla licealisty i maturzysty

Dla studenta i absolwenta

Jednorazowa konsultacja ze specjalistą

Informacja zwrotna. Omówienie wyników testu Gallupa ze specjalistą (dla młodzieży od 15 roku życia)

Informacja zwrotna. Omówienie wyników testu RSMP (Reiss School Motivation Profile) ze specjalistą (dla młodzieży od 15 roku życia)

Grupowy program mentoringowy dla maturzysty i studenta.

Grupa wsparcia dla rodziców ósmoklasistów

Grupa wsparcia dla rodziców licealistów i maturzystów