Dzień dobry! – Jeśli tu trafiłaś/łeś to opcje są z grubsza dwie:

Wszystko jedno, które z powyższych jest prawdziwe, a może jest jeszcze inaczej. Ważne, że szukasz i się nie poddajesz! 

Jeśli jesteś skłonna/y autentycznie poznać swoje mocne strony, predyspozycje zawodowe i w konsekwencji uzyskać EFEKT – zapraszamy! 

Ale co to jest ten EFEKT?

To życie zawodowe w oparciu o to, co chcesz w życiu robić i  na czym zarabiać pieniądze. To żyć w zgodzie z sobą i nie biedować!

Wierzymy, że wspaniała kariera to przede wszystkim robienie tego co kochasz – pieniądze, stanowiska są ważne, jednak liczne badania pokazują, że poczucie sensu w pracy jest kluczowe. Tyle, że często nie wiesz, co chcesz robić, albo odwrotnie wiesz, ale nie wierzysz, że to się może udać. Nasz proces doradczy i coachingowy  pomoże Ci w budowaniu autentycznej, Twojej kariery.

Pomagamy wybrać studia, pracę, zaprojektować odpowiednią ścieżkę edukacyjno-zawodową.

Kształt procesu:

Zapraszamy do zapoznania się z trzema opcjami wsparcia dla studenta i absolwenta:

Pakiet 7 kroków: Konsultacje ze specjalistą. 

Pakiet składa się z 7 konsultacji i trwa 2-3 miesiące ( 2-3 spotkania w miesiącu)

Koszt: 3200 zł

1.   KROK PIERWSZY:

Wstępna konsultacja (online lub stacjonarnie)

wcześniej wysłane zostaną:

* test zainteresowań zawodowych. 

* krótka ankieta, badanie potrzeb.

Konsultacja wstępna dotyczy zbadania potrzeb, ogólnego wywiadu doradczego, ustalenia kontraktu do dalszej pracy, jaki efekt chcę uzyskać?

Omówienie ankiety i wyników testu zainteresowań zawodowych.

Spotkanie online odbywa się na platformie SKYPE, ZOOM, GOOGLE MEETS lub MASSENGER.

czas trwania konsultacji: do 1 h

2. KROK DRUGI:

Test Reiss School Motivation Profile (RSMP): badanie motywacji wewnętrznej i potrzeb i wartości.

czas trwania konsultacji: do 1,5h

3. KROK TRZECI:

w zależności od potrzeb (wywiad doradczy) zbadanie skłonności zawodowych: omówienie wyników.
Badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych, potrzeb i wartości.


czas trwania konsultacji: do 1,5 h

4. KROK CZWARTY:

Test Gallupa: omówienie wyników testu Gallupa (badanie talentów).

Czas trwania konsultacji: do 2 h

5. KROK PIĄTY:

Oferta edukacyjno-zawodowa, czyli CO, JAK i PO CO?

Rekrutacja na studia, do pracy, oferta edukacyjna.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjno-zawodowej?

Wskazówki i inspiracje JAK dobrze wybrać i JAK to sprawdzić?

Czas trwania konsultacji: do 1,5 h

6. KROK SZÓSTY:

 Omówienie talentów, mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań zawodowych, potrzeb i wartości w kontekście wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Czas trwania konsultacji: do 1,5 h

7. KROK SIÓDMY:

Podsumowanie całego procesu.

Wybór przez młodego człowieka konkretnych kierunków studiów, pracy i/lub konkretnych działań związanych z jego własnym pomysłem na swoją ścieżkę życiowo-edukacyjno-zawodową.

Czas trwania konsultacji: do 1,5 h

Zapisy: Jeśli masz pytania lub chcesz zapisać się na Pakiet 7 kroków: Konsultacje ze specjalistą prosimy o maila na kontakt@enjoyjobs.pl lub tel. 514 860 550

Jednorazowa konsultacja ze specjalistą (online lub stacjonarnie):

Ankieta potrzeb

Test predyspozycji zawodowych

Test zainteresowań zawodowych

Oferta edukacyjna i zawodowa

Czas trwania konsultacji: do 2 h

Koszt: 799zł

Zapisy: Jeśli masz pytania lub chcesz zapisać się na: Jednorazowa konsultacja ze specjalistą (online lub stacjonarnie) prosimy o maila na kontakt@enjoyjobs.pl lub tel. 514 860 550

Konsultacja wstępna ze specjalistą (online lub stacjonarnie)

Ankieta potrzeb

Test zainteresowań zawodowych

Ustalenie kontraktu dalszej pracy, jaki efekt chcę uzyskać?

Czas trwania konsultacji: do 1 h

Koszt: 420zł

Każda kolejna konsultacja trwa 1h (zazwyczaj 4-6 konsultacji) 

Koszt: 450zł

Zapisy: Jeśli masz pytania lub chcesz zapisać się na: Konsultacja wstępną i kolejne konsultacje ze specjalistą prosimy o maila na kontakt@enjoyjobs.pl lub tel. 514 860 550