Jak zacząć?

Jeśli jesteś uczniem, studentem, absolwentem, rodzicem lub osobą dorosłą potrzebującą wsparcia  i chcesz  spróbować pracy z nami kliknij w zakładkę umów wizytę.

Pierwsze spotkanie, tzw. wstępne trwa do 1 h. –  służy obydwu stronom w podjęciu decyzji o dalszej współpracy. 

Krok pierwszy: wstępna konsultacja online:
badanie potrzeb i ogólny wywiad doradczy na temat wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej. Przed spotkaniem wysyłamy mailem test zainteresowań zawodowych i krótką ankietę dla ucznia/studenta   – pytania przedkonsultacyjne_doradztwo- edukacyjno-zawodowe i coaching kariery, z prośbą o wypełnienie- ankieta i test omówiony na spotkaniu.

czas trwania konsultacji: do 1 h

koszt: 290zł

Krok drugi: spotkanie stacjonarne/online-test Reiss School Motivation Profile, informacja zwrotna, omówienie i analiza badania RSMP ,  indywidualny profil motywacyjny RSMP plus szczegółowy raport (40 stron), plus test zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych z omówieniem, czas trwania spotkania podczas którego będą omówione testy w kontekście wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej.

czas trwania konsultacji: 2h

koszt: 645zł

więcej o teście RSMP: https://reissprofile.pl/rmp-dla-mlodziezy/

Krok trzeci: następnie w zależności od potrzeb proponujemy sesje coachingowe/doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży. Na każdej z sesji pracujemy przede wszystkim nad:  identyfikacją mocnych stron i talentów, wartości, potrzeb i określeniem oraz wyborem drogi edukacyjno-zawodowej i opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju. Sesje coachingowe/doradztwo edukacyjno-zawodowe będą prowadzone również w oparciu o badanie RSMP. Sesje odbywają się najczęściej co 3-4 tygodnie  i zazwyczaj jest ich ok. 3 – 9 sesji.

Czas trwania konsultacji: 1,5h.

koszt: 360zł

Po przejściu minimum trzech proponowanych wyżej kroków w cenie:                                                                                                        ·

Doradztwo i coaching edukacyjno-zawodowy w praktyce polega na konwersacji coacha kariery z zainteresowanym klientem, podczas której klient sam dochodzi do własnych i dlatego nareszcie nie błędnych decyzji.


Nie ma w tym żadnej „łopatologii „czy innego prania mózgu”, naszym zadaniem jest pomóc Tobie wydobyć z Ciebie Twój największy potencjał, po to by nowa jakość Twojego życia zaczęła Ci przynosić nareszcie radość i satysfakcję.

Konsultacji/sesji jest zazwyczaj 3-9 najczęściej w odstępie 2-3 tygodniowym.  Cały proces dzieje się głównie między sesjami – służą też temu m.in. zadania do wykonania po sesji. 

Zapraszamy do KONTAKTU!!